Informacje dla uczestników funduszy w likwidacji

Informacje ogólne


PRZEJĘCIE PRZEZ BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. W DNIU 31.10.2018R.

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A., co zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nabywana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. część Raiffeisen Bank Polska S.A. została włączona w jego struktury, a pozostała część przekształcona w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, działający na zasadzie unijnego paszportu europejskiego.

14 listopada 2018 15:25 więcej

INFORMACJA W SPRAWIE RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako "RODO").

5 listopada 2018 13:25 więcej

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2017 ROKU DOTYCZĄCEJ COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FINCREA TFI SA

W dniu 22 listopada 2017 r. Raiffeisen Bank Polska SA otrzymał informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2017 roku dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea TFI SA, będące dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest Raiffeisen Bank Polska S.A.  (dalej: „BankDecyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

22 lutego 2018 00:00 więcejPytania i odpowiedzi


Uczestnicy funduszu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Inwestycje Rolne") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: uczestnik-funduszu@rbinternational.com.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA",

* telefonicznie:

+48 22 578 56 09 lub 801 822 602 (w godz. 9.00 – 17.00)

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://www.rbinternational.com.pl/fundusze_inwestycyjne/

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Inwestycje Rolne będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Inwestycje Rolne był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Inwestycje Rolne – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Inwestycje Rolne.

W sytuacji, kiedy żadne z TFI nie przejmuje zarządzania funduszem ustawa przewiduje likwidację funduszu. Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Inwestycje Rolne zgodnie z ustawą rozpoczął się z dniem 23 lutego 2018 r.


Informacje ogólne


PRZEJĘCIE PRZEZ BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. W DNIU 31.10.2018R.

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A., co zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nabywana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. część Raiffeisen Bank Polska S.A. została włączona w jego struktury, a pozostała część przekształcona w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, działający na zasadzie unijnego paszportu europejskiego.

14 listopada 2018 15:25 więcej

INFORMACJA W SPRAWIE RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako "RODO").

5 listopada 2018 13:25 więcej

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2017 ROKU DOTYCZĄCEJ COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FINCREA TFI SA

W dniu 22 listopada 2017 r. Raiffeisen Bank Polska SA otrzymał informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2017 roku dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea TFI SA, będące dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest Raiffeisen Bank Polska S.A.  (dalej: „BankDecyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

22 lutego 2018 00:00 więcejPytania i odpowiedzi


Uczestnicy funduszu Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Vivante") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: uczestnik-funduszu@rbinternational.com.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA"

* telefonicznie:

+48 22 578 56 09 lub 801 822 602 (w godz. 9.00 – 17.00)

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://www.rbinternational.com.pl/fundusze_inwestycyjne/

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Vivante będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Vivante był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Vivante – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Vivante.

W sytuacji, kiedy żadne z TFI nie przejmuje zarządzania funduszem ustawa przewiduje likwidację funduszu. Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Vivante zgodnie z ustawą rozpoczął się z dniem 23 lutego 2018 r.


Informacje ogólne


PRZEJĘCIE PRZEZ BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. W DNIU 31.10.2018R.

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A., co zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nabywana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. część Raiffeisen Bank Polska S.A. została włączona w jego struktury, a pozostała część przekształcona w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, działający na zasadzie unijnego paszportu europejskiego.

14 listopada 2018 15:25 więcej

INFORMACJA W SPRAWIE RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako "RODO").

5 listopada 2018 13:25 więcej

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2017 ROKU DOTYCZĄCEJ COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FINCREA TFI SA

W dniu 22 listopada 2017 r. Raiffeisen Bank Polska SA otrzymał informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2017 roku dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea TFI SA, będące dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest Raiffeisen Bank Polska S.A.  (dalej: „BankDecyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

22 lutego 2018 00:00 więcejPytania i odpowiedzi


Uczestnicy funduszu Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Lasy Polskie") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: uczestnik-funduszu@rbinternational.com.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA",

* telefonicznie:

+48 22 578 56 09 lub 801 822 602 (w godz. 9.00 – 17.00).
 

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://www.rbinternational.com.pl/fundusze_inwestycyjne/

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Lasy Polskie będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Lasy Polskie był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Lasy Polskie – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Lasy Polskie.

W sytuacji, kiedy żadne z TFI nie przejmuje zarządzania funduszem ustawa przewiduje likwidację funduszu. Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Lasy Polskie zgodnie z ustawą rozpoczął się z dniem 23 lutego 2018 r.


Informacje ogólne


PRZEJĘCIE PRZEZ BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. W DNIU 31.10.2018R.

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A., co zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nabywana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. część Raiffeisen Bank Polska S.A. została włączona w jego struktury, a pozostała część przekształcona w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, działający na zasadzie unijnego paszportu europejskiego.

14 listopada 2018 15:25 więcej

INFORMACJA W SPRAWIE RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako "RODO").

5 listopada 2018 13:25 więcej

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2017 ROKU DOTYCZĄCEJ COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FINCREA TFI SA

W dniu 22 listopada 2017 r. Raiffeisen Bank Polska SA otrzymał informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2017 roku dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea TFI SA, będące dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest Raiffeisen Bank Polska S.A.  (dalej: „BankDecyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

22 lutego 2018 00:00 więcejPytania i odpowiedzi


Uczestnicy  funduszu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Inwestycje Selektywne") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: uczestnik-funduszu@rbinternational.com.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA",

* telefonicznie:

+48 22 578 56 09 lub 801 822 602 (w godz. 9.00 – 17.00).

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://www.rbinternational.com.pl/fundusze_inwestycyjne/

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Inwestycje Selektywne będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Inwestycje Selektywne był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Inwestycje Selektywne – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Inwestycje Selektywne.

Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Inwestycje Selektywne rozpoczął się z dniem 20 lutego 2018 r.


Informacje ogólne


PRZEJĘCIE PRZEZ BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. W DNIU 31.10.2018R.

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A., co zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nabywana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. część Raiffeisen Bank Polska S.A. została włączona w jego struktury, a pozostała część przekształcona w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, działający na zasadzie unijnego paszportu europejskiego.

14 listopada 2018 15:25 więcej

INFORMACJA W SPRAWIE RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako "RODO").

5 listopada 2018 13:25 więcej

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2017 ROKU DOTYCZĄCEJ COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FINCREA TFI SA

W dniu 22 listopada 2017 r. Raiffeisen Bank Polska SA otrzymał informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2017 roku dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea TFI SA, będące dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest Raiffeisen Bank Polska S.A.  (dalej: „BankDecyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

22 lutego 2018 00:00 więcej

Komunikaty


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU LIKWIDACJI SVEA NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

Warszawa, dnia 8 listopada 2019 r.

Raiffeisen Bank International Aktiengesellschaft z siedzibą przy Am Stadtpark 9, w Wiedniu (1030), Austria, wpisany do rejestru Osterreichisches Firmenbuch, Handelsgericht Wien pod numerem Fn 122119 M, działający w Polsce za pośrednictwem Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce przy ul. Grzybowskiej 78, w Warszawie (00-844), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 753494, pełniący funkcję likwidatora SVEA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji (dalej: „Fundusz”) niniejszym ogłasza, że z dniem 29 października 2019 r. Fundusz został wykreślony z rejestru funduszy inwestycyjnych. Tym samym likwidacja Funduszu została zakończona.

 

8 listopada 2019 15:50 więcej

DRUGIE OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI SVEA NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

W związku z niezakończeniem procesu ściągania należności oraz spłaty zobowiązań Funduszu zakończenie likwidacji planowane jest do dnia 30 stycznia 2020 roku. 

19 lipca 2019 08:47 więcej

PIERWSZE OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZMIANY TERMINU ZAKOŃCZENIA LIKWIDACJI SVEA NIESTANDARYZOWANEGO SEKURYTYZACYJNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO W LIKWIDACJI

W związku z niezakończeniem procesu ściągania należności oraz spłaty zobowiązań Funduszu zakończenie likwidacji planowane jest do dnia 30 stycznia 2020 roku.

11 lipca 2019 16:22 więcejPytania i odpowiedzi


Brak pytań i odpowiedzi

Informacje ogólne


PRZEJĘCIE PRZEZ BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A. PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. W DNIU 31.10.2018R.

Uprzejmie informujemy, że 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. podstawowej działalności Raiffeisen Bank Polska S.A., co zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nabywana przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. część Raiffeisen Bank Polska S.A. została włączona w jego struktury, a pozostała część przekształcona w Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce, działający na zasadzie unijnego paszportu europejskiego.

14 listopada 2018 15:25 więcej

INFORMACJA W SPRAWIE RODO

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (szerzej znane jako "RODO").

5 listopada 2018 13:25 więcej

DECYZJA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Z DNIA 21 LISTOPADA 2017 ROKU DOTYCZĄCEJ COFNIĘCIA ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEZ FINCREA TFI SA

W dniu 22 listopada 2017 r. Raiffeisen Bank Polska SA otrzymał informację o decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21 listopada 2017 roku dotyczącej cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez FinCrea TFI SA, będące dotychczas organem zarządzającym między innymi dla funduszy, dla których depozytariuszem jest Raiffeisen Bank Polska S.A.  (dalej: „BankDecyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

22 lutego 2018 00:00 więcejPytania i odpowiedzi


Brak pytań i odpowiedzi