Informacje dla uczestników funduszy w likwidacjiPytania i odpowiedzi


Uczestnicy funduszu Inwestycje Rolne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Inwestycje Rolne") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: Uczestnik-Funduszu@raiffeisen.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA",

* telefonicznie:

+48 22 578 56 09 lub 801 822 602 (w godz. 8.00 – 18.00)

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://raiffeisenpolbank.com/klienci-indywiduali/inwestycje/fincrea

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Inwestycje Rolne będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Inwestycje Rolne był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Inwestycje Rolne – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Inwestycje Rolne.

W sytuacji, kiedy żadne z TFI nie przejmuje zarządzania funduszem ustawa przewiduje likwidację funduszu. Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Inwestycje Rolne zgodnie z ustawą rozpoczął się z dniem 23 lutego 2018 r.
Pytania i odpowiedzi


Uczestnicy funduszu Vivante Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Vivante") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: Uczestnik-Funduszu@raiffeisen.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA"

* telefonicznie:

+48 22 578 56 09 lub 801 822 602 (w godz. 8.00 – 18.00)

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://raiffeisenpolbank.com/klienci-indywiduali/inwestycje/fincrea

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Vivante będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Vivante był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Vivante – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Vivante.

W sytuacji, kiedy żadne z TFI nie przejmuje zarządzania funduszem ustawa przewiduje likwidację funduszu. Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Vivante zgodnie z ustawą rozpoczął się z dniem 23 lutego 2018 r.
Pytania i odpowiedzi


Uczestnicy funduszu Lasy Polskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Lasy Polskie") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: Uczestnik-Funduszu@raiffeisen.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA",

* telefonicznie:

+48 22 578 56 09 lub 801 822 602 (w godz. 8.00 – 18.00).
 

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://raiffeisenpolbank.com/klienci-indywiduali/inwestycje/fincrea

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Lasy Polskie będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Lasy Polskie był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Lasy Polskie – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Lasy Polskie.

W sytuacji, kiedy żadne z TFI nie przejmuje zarządzania funduszem ustawa przewiduje likwidację funduszu. Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Lasy Polskie zgodnie z ustawą rozpoczął się z dniem 23 lutego 2018 r.
Pytania i odpowiedzi


Uczestnicy  funduszu Inwestycje Selektywne Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji ("Inwestycje Selektywne") mogą kierować zapytania:

* na skrzynkę email: Uczestnik-Funduszu@raiffeisen.pl,

* pocztą na adres:

Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

ul. Grzybowska 78

00-844 Warszawa

z dopiskiem "likwidacja funduszy inwestycyjnych FINCREA",

* telefonicznie:

+48 22 578 56 09 lub 801 822 602 (w godz. 8.00 – 18.00).

Na niżej wymienionych stronach internetowych:

https://raiffeisenpolbank.com/klienci-indywiduali/inwestycje/fincrea

Dodatkowo Bank uruchomił dedykowany serwis internetowy www.likwidacja-funduszy.pl, gdzie uczestnicy funduszu Inwestycje Selektywne będą mogli znaleźć wszystkie informacje na temat postępów w likwidacji.

W związku z wydaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o cofnięciu FinCrea zezwolenia na prowadzenie działalności, od tego momentu (tj. od 22 listopada 2017 r.) fundusz Inwestycje Selektywne był reprezentowany przez swojego depozytariusza.

Zgodnie z ustawą o funduszach inwestycyjnych, okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji przez KNF, czyli – w przypadku funduszu Inwestycje Selektywne – do 23 lutego 2018 r. W tym czasie jednym z głównych zadań Depozytariusza było poszukiwanie nowego podmiotu, który przejmie zarządzanie. Żadne z TFI nie przejęło zarządzania funduszem Inwestycje Selektywne.

W sytuacji, kiedy żadne z TFI nie przejmuje zarządzania funduszem ustawa przewiduje likwidację funduszu. Termin rozpoczęcia likwidacji funduszu Inwestycje Selektywne zgodnie z ustawą rozpoczął się z dniem 23 lutego 2018 r.